ZOBACZ USŁYSZ POCZUJ TEATR
ZOBACZ USŁYSZ POCZUJ TEATR to pierwsza dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu tak szeroko zakrojona próba stworzenia warunków do pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
Przygotowanych zostało sześć spektakli repertuarowych z tłumaczeniem na Polski Język Migowy dla osób niesłyszących oraz z audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Są to spektakle dla dzieci: "Czarodziejskie sztuczki", "Siostra i cień", "Diabełek Pawełek" oraz propozycje dla starszej widowni: "Miasto Pustych Pianin", "Żołnierz królowej Madagaskaru" i "Święta Joanna szlachtuzów".
CEL KAMPANII
Celem kampanii było dotarcie z komunikatem do wąskiego grona osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku za pośrednictwem mediów tradycyjnych.
STRATEGIA
Pomysłem na kampanię było zastosowanie audiodeskrypcji i języka migowego na nośnikach reklamowych. 
KAMPANIA
Kampania została przeprowadzona za pośrednictwem nośników w przestrzeni miejskiej oraz spotów radiowych.
Na ulicach pojawiła się seria pięciu plakatów, na których postacie ze spektakli obejmowanych projektem pokazywały znaki języka migowego.
Seria plakatów tworzy słowo TEATR.
W radio emitowano spoty, które dzięki zastosowaniu audiodesktypcji opowiadały znaną scenę teatralną.

Project: Kampania informacyjna projektu Zobacz Usłysz Poczuj Teatr
Client: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
Models/Actors: Bożena Remelska, Lech Wierzbowski, Jacek Jackowicz, Marcin Trzęsowski, Łukasz Kaczmarek.
Creative director: Michał Rabiega
Supervision: Kalina Michocka, Joanna Sobocka, Łukasz Jaskóła
Art director: Michał Rabiega
Designer: Michał Rabiega
Photos: Jakub Seydak
Makeup: Anna Kalinowska
Sound designer: Dariusz Sosiński
Lector: Maciej Orłowski
Prints: PI 3,14

Back to Top